Плѐвен (до 1945 г. Плѣвенъ) е град в Северна България, административен и стопански център на едноименните община Плевен и област Плевен. Към декември 2013 година градът има население от 103 122 души и е 7-мият по големина в България и 3-тият по големина в Северна България след Варна и Русе.